Suomi-kääntäjä: etsitkö töistä? Copypanthers tarjoaa töitä käännösten parissa. Tarjoamme joustavan työn.Ota yhteyttä, tutustu oppitunteihimme ja työllisty!

Contact us now!    Suomen kääntäjä

    Suomen kääntäjä

    Suomen kääntäjällä, tai tarkemmin sanottuna kielenkääntäjällä tarkoitetaan tehtäväänsä koulutettua henkilöä, joka muuntaa kirjoitettua tekstiä kielestä toiseen. Suomen kääntäjä on täten kielen ammattilainen, joka kääntää joko suomen kieltä jollekin vieraalle kielelle, tai jotakin vierasta kieltä suomen kielelle. Kääntäjä-nimitystä käytetään ainoastaan kirjallisen materiaalin kääntäjästä. Puhutun kielen kääntämistä nimitetään tulkkaukseksi. Suomen kielen tulkki on siten henkilö, joka tulkkaa vierasta kieltä suomen kielelle, tai suomen kieltä jollekin vieraalle kielelle. Nämä ammattikunnat ovat keskenään varsin läheisiä, eikä ole tavatonta, että sama henkilö harjoittaa ammatikseen sekä tulkkausta että kääntämistä. Kuitenkin esimerkiksi Euroopan komissiossa toimii kaksi toisistaan erillistä ammattikuntaa: tulkkien ja kääntäjien joukot huolehtivat tahoillaan parlamentin kielipalveluista, mutta eivät tee toistensa työtehtäviä. Komission kielipalvelut onkin jaettu käännöstoimen ja tulkkaustoimen pääosastoihin. Komissiossa suomen kääntäjän tehtävä on sama kuin jokaisella kääntäjällä EU:n kahdestakymmenestäneljästä virallisesta kielestä: komission asiakirjojen kääntäminen jokaiselle kansalliselle kielelle. Vaikka kielet noudattavatkin usein poliittisia eli kansallisia rajoja, on toki olemassa lukuisia poikkeuksia. Kielten osastot eivät ole kansallisia osastoja, vaan esimerkiksi Suomenkin paljon käyttämät käännökset toiselle viralliselle kielelle hoidetaan ruotsin kielen pääosastolla. Samoin ranskan ja saksan kielten pääosastot palvelevat kaikkia jäsenmaita, jotka tarvitsevat kyseisten kielten kääntöpalveluja. Suomen kääntäjiä koulutetaan monissa yliopistoissa erityisissä kääntäjäkoulutusohjelmissa, mutta monet kääntäjät päätyvät alalle myös muuta kautta.