Käännösala on todellinen viidakko, jossa laadukkaan työn takaaminen voi olla hankalaa. Projektillesi omistautuneet projektipäällikkömme, kääntäjämme, sisällöntuottajamme ja oikolukijamme ovat selviytyneet tämän viidakon läpi voittajina. Jokaista projektia katsoo vähintään kolme silmäparia. Näin varmistamme, että projektisi toimitetaan sinulle täydellisenä.
Käännös
Sisällöntuotanto
Kääntäjät ja sisällöntuottajat
Kääntäjämme ja sisällöntuottajamme kääntävät ainoastaan äidinkielelleen. Näin sinun ei tarvitse huolehtia työn tasosta tai lokalisoinnista.
Oikoluvun ammattilaiset
Oikolukijamme eivät pelkästään puhu kohdekieltä äidinkielenään; he ovat ammattilaisia. Tämä vaikuttaa työn lopputulokseen. Ammattilaisella on tarvittava koulutus sekä tarkka silmä.
Jaksoittainen laadunvarmistus
Voidaksemme varmistaa työn korkean tason, projektipäällikkösi huolehtii sisäisestä laadunseurannasta. Tiimissämme on aina mukana kohdekieltä puhuva henkilö, joka tarkistaa työn laadun projektin edetessä.
Laadunvarmistus
Lopuksi oma projektipäällikkösi huolehtii työn yleisestä laadunvarmistuksesta (Quality Assurance). Tämä viimeinen varmistus takaa sen, ettei työhön jää pikkuvirheitä ja että esimerkiksi tiedoston yleisilme on oikea.
Sisällöntuotantoa äidinkielellä
Sisällöntuottajamme kirjoittavat aina vain äidinkieleltään. Lisäksi valitsemme tehtävään henkilöitä jotka tuntevat kirjoitettavan aiheen parhaiten.
Oikoluku äidinkielellä
Kääntäjien lisäksi, oikolukijamme toimivat myös tietysti vain äidinkielellään. Oikolukija varmistaa että käännös on lokalisoitu ja valmis kaikin puolin.
Jaksoittainen tarkistus
Projektipäällikkösi huolehtii että käännöksen sujuvuuden tarkistus tehdään jaksoittaisesti, joilloin varmistetaan huolellinen tulos alusta loppuun. Tarkistuksen tekevät käännösten tarkistamiseen perehtyneet henkilöt joiden äidinkieli on myös projektin kohdekieli.
Laadunvarmistus
Projektin lopuksi projektipäällikkösi varmistaa koko työn laadun (QA). Tämä on prosessiin viimeinen osa joka varmistaa että lopputulos on täydellinen.