Nämä asiat kannattaa tietää IT-alasta

Maailma digitalisoituu ja tietotekniikka tunkeutuu yhä syvemmälle yhteiskuntaamme. Tämä tarkoittaa lisää työtä IT-alalle samalla, kun monet perinteisimmät toimialat elävät murrosvaihettaan. Seurauksena on ollut jopa tiettyjen työtehtävien häviämistä kokonaan ja myös uudenlaisten työtehtävien syntymistä. Digitalisoituminen on karsinut työmarkkinoilta erityisesti rutiiniluonteisia töitä. Sen sijaan luovuudesta ja ongelmanratkaisutaidoista on tulevaisuudessakin kova kysyntä. Ne ovat taitoja, joita tarvitaan myös IT-alalla esimerkiksi uusien ohjelmistojen kehittämisessä.

Mikä IT?

Tarvitsemme informaatioteknologia- eli IT-alalla tuotettuja ratkaisuja lähes kaikkialla. Verkkopankit ovat tästä hyvin tuttu esimerkki kuin myös erilaiset verkkosivustot ja sovellukset, joita käytämme internet-selaimella. IT-ala näkyykin esimerkiksi tiedonkäsittelyssä, kommunikoinnissa, ostoksia tehdessä tai vaikkapa viettäessämme vapaa-aikaa pelaten.Tieto siirtyy tietoverkoissa, joka myös on yksi osa IT-alaa. Alaan liittyy myös erilaisia laitteita, kuten palvelimia ja tietokoneita, joissa ohjelmistot toimivat. Edellä kuvatut osatekijät muodostavat valtavan nopealla vauhdilla kehittyvän kokonaisuuden, johon IT-alan työt kohdistuvat.

IT-alalla on monia osa-alueita

IT-alalla on monia osa-alueita, joihin erikoistua. Yksi potentiaalisimmista on ns. esineiden internet (IoT), jossa tietotekniikkaa upotetaan esimerkiksi kodinkoneisiin. Toinen kasvutrendi liittyy niin sanotun big datan eli valtavien tietomassojen hyödyntämiseen erilaisten algoritmien avulla. Näillä sektoreilla on tällä hetkellä kova pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Työt vaativat tekijöiltään loogisia ja analyyttisia taitoja, joten esimerkiksi matemaatikoilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä näihin tehtäviin.

Ohjelmistokehittäjät voivat suuntautua myös front end ja back end -kehittäjiksi. Perinteisiä front end -puolen ohjelmointikieliä ovat olleet suoraan ohjelmiston käyttöliittymän toimintaan vaikuttavat JavaScript, HTML ja CSS, kun taas back end -kehittäjät työskentelevät ohjelmiston niin kutsutulla näkymättömällä puolella operoiden vaikkapa tietokantoja.

IT-ala on kansainvälinen

IT-ala on hyvin kansainvälinen teknologiateollisuuden haara. Ohjelmistokielien omaksumisessa tarvitaan myös englannin kielen taitoa, kun alan toimijat kommunikoivat keskenään englanniksi.

IT-ala on kansainvälinen myös siksi, että monia ohjelmistoja jaetaan asiakkaille internetin välityksellä. Erityisesti erilaiset pilvipalvelut ovat johtaneet siihen, että sekä ohjelmiston tuottaja, että asiakas voivat sijaita missä päin maailmaa tahansa. Internet mahdollistaa tiedon tehokkaan levittämisen globaalisti, mikä näkyy näin ohjelmistoliiketoiminnassakin markkinoiden ollessa maailmanlaajuiset. Tämä on johtanut kilpailun koventumiseen, kun eri puolilta maailmaa toimivat yritykset kilpailevat samoista asiakkaista samoilla markkinoilla.

IT-ala on jatkuvassa, nopeassa murroksessa

Yksi ominaisimmista IT-alan piirteistä on sen nopea muutostahti. Ohjelmistojen kehityksessä syklit ovat nopeat, mikä lisää paineita päivittää jatkuvasti omaa osaamista. Ohjelmistojen elinkaaret jäävät lyhyiksi teknologioiden vanhentuessa nopeasti. Alalla vaaditaankin ketteryyttä, jotta pysyy mukana muutoksen vauhdissa.

Tästä esimerkkinä vaikkapa monissa peleissä ja animaatioissa hyödynnetyt Adoben Flash-ohjelmistot, joilla monet pelit ja animaatiot on aikoinaan ohjelmoitu ja josta nyt ollaan luopumassa. Siinä kohtaa kehittäjien tulee omaksua jälleen uusi ohjelmointikieli, esimerkiksi tässä tapauksessa mobiililaitteisiinkin soveltuva HTML5.

IT-alalla tarvitaan monenlaista osaamista

IT-ala on hyvin monipuolinen, ja ohjelmistokehitys on vain yksi alaan liittyvä työnkuva. Ohjelmointitaitojen lisäksi alalla tarvitaankin monenlaista osaamista.

Monien ohjelmistoyritysten yksi tärkeimmistä osaamisalueista on esimerkiksi kyky osata katsoa asioita asiakkaiden ja loppukäyttäjien näkökulmasta sekä kuunnella heidän tarpeitaan. Ongelmanratkaisutaitojen lisäksi IT-alalla tarvitaan myös muun muassa bisnes- ja myyntiosaamista sekä viestintä- ja sisällöntuotanto-osaamista. Tarvitaan myös rohkeutta kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin esimerkiksi monet fintech-startupit tähtäävät.

Kiinnostaisiko sinua vaihtaa uraa?

Koska tietotekniikan sovellusmahdollisuudet ovat käytännössä melkeinpä rajattomat, myös työnkuvat ovat hyvin monipuoliset. Sinäkin voit miettiä, jos sinua kiinnostaa esimerkiksi vaihtaa seuraaviin hommiin:

  • Liiketoiminnan johtotehtävät
  • Ohjelmistokehittäjä, tietoliikenne-asiantuntia tai tietoturva-asiantuntija
  • Testaaja
  • Määrittelijä
  • Projektipäällikkö
  • Dokumentoija, sisällöntuottaja
  • Henkilöstöhallinto, asiakastuki tai myyjä

Mahdollisuuksia siis tällä alalla riittää!