Miksi IT-ala on niin suosittu nykypäivänä?

IT-alan – ja erityisesti koodauksen – suosio on onnistunut säilyttämään paikkansa vuodesta toiseen. Sille on nyt tarvetta enemmän kuin koskaan, sillä palvelut digitalisoivat yhä kiihtyvää tahtia. Tämän takia vaaditaan innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat kysyntään ja tarjoavat uudenlaisia toimintamalleja niin yksityishenkilöille kuin yrityksille.

Teknologian kehittyminen vaikuttaa myös muilla sektoreilla. Vuoden 2017 videopelitrendit ovat niin ikään osoittaneet, että esimerkiksi perinteinen käsitys urheilusta on muuttanut merkitystä digitaalisempaan suuntaan. Digitalisaatio koskettaa nykyään jokaista alaa.

Pilottiprojekteille on vain taivas rajana

Teknologian kehityksen takia yhä erilaisemmat ja innovatiivisemmat ratkaisut muokkaavat ihmisten työelämää ja vapaa-aikaa. Harva olisi voinut kuvitella, että korkeakouluopintoja voisi suorittaa toimivan verkkoalustan kautta. Maisteriksi voi nykyään opiskella ilman, että täytyy olla fyysisesti koululla.

Julkinen sektori on innostunut pilotoimaan mitä erilaisia asioita, joilla etsitään kustannustehokkaita ratkaisuja suuriin budjetin kulueriin. Tällä hetkellä testauksessa on esimerkiksi anturimittauksiin perustuvia laitteita, joiden tarkoituksena on tutkia, miten potilaita voisi hoitaa kotoa käsin sen sijaan, että he olisivat sairaalassa. Uusia projekteja on kehitteillä jatkuvasti, jotta Suomen valtio löytäisi taloudelliseen tilanteeseensa tasapainoa.

IT-asiantuntijoita tarvitaan aina

IT-alan suosio näkyy myös alan ammattilaisten palkkapussissa. Vaikka Suomessa on ollut jo pidemmän aikaa erittäin huono työllisyystilanne, on koodaajille löytynyt töitä. Erityisesti alan kovan luokan osaajista on niin vähän tarjontaa Suomessa, että he saavat lähestulkoon sanella itse työehtonsa. Alaa on muokannut myös etätöiden mahdollisuus. Työntekijä ei välttämättä ole enää niinkään riippuvainen työpaikan fyysisestä sijainnista, vaan töitä voi tehdä näppärästi tietokoneen avulla kotoa käsin.

IT-asiantuntijoita tarvitaan mitä erilaisimmissa toimissa, joihin lukeutuvat muun muassa palvelumuotoilu, koodaus, käyttäjäkokemuksen kehittäminen, kyberturvallisuuden kehittämiseen ja verkkotoiminnan kehittäminen. Uusia keksintöjä suunnitellaan tasaisella virralla, minkä takia osaajalle riittää aina töitä.

Viimeisten vuosien aikana on noussut suuri tarve kyberturvallisuuteen keskittyneille IT-asiantuntijoille, joiden tarkoituksena on estää kyberhyökkäyksien uhka ja niiden aiheuttamat vahingot. Tekoäly on niin ikään kaikkien huulilla, ja sen uumoillaankin vähentävän manuaalisen työn tarvetta seuraavien vuosikymmenten aikana.

Toimivien verkkojen merkitys lisääntyy

Langattoman verkon merkitys kasvaa jatkuvasti muun muassa esineiden internetin ja sovellusten kehittymisen myötä. Tämä muutos aiheuttaa haasteita, joihin verkkoliiketoimintaan erikoistuneiden yritysten ja puhelinoperaattorien pitää osata vastata jatkuvasti. Kapasiteetin kasvattaminen on keskeistä, jotta ihmiset saavat käyttöönsä tarpeisiinsa sopivan internet-yhteyden.

Tuotteen tai palvelun elinkaari on teknologia-alalla poikkeuksellisen lyhyt, sillä uudet innovaatiot tähtäävät olemaan edeltäjiänsä parempia. Näiden asioiden johdosta tuotekehitys on erittäin tärkeää, jotta yhtiö ei jää paikalleen makaamaan onnistuneen tuotelanseerauksen jälkeen. Kun 3G-verkko lanseerattiin useita vuosia sitten, pidettiin sitä huippumodernina, kun taas nykyään se mielletään vanhanaikaiseksi. Kasvaneen tarpeen johdosta kehitettiin 4G-verkko, jonka pohjalta kehitellään jo 5G:tä.